sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
VIII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA, Kielce 9-11.06.2011
(2011-06-11)
VIII Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej EDURA, Kielce 9-11.06.2011

TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

edura.jpg

EDURA to specjalistyczna wystawa podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Wystawa została zorganizowana po raz pierwszy w czerwcu 2001 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z inicjatywy Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa W wystawie uczestniczyło ponad 70 firm krajowych i zagranicznych. W drugiej Wystawie EDURA 2002 w roku 2002 uczestniczyło już ponad 120 firm z kraju i z zagranicy. Trzecia edycja Wystawy - EDURA 2003 zgromadziła również 120 wystawców, a kolejna czwarta, która odbyła się w 2004 roku - 130. Piąta edycja Wystawy EDURA odbyła się w 2006 r. i zgromadziła na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie 140 firm.
Celem wystaw EDURA jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Podczas wystaw odbywają się równolegle konferencje, szkolenia i sympozja. Organizowanie wystawy na terenie firmy Targi Kielce stwarza możliwość zaprezentowania sprzętu i środków w praktycznym działaniu na poligonie, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wystawowych - z zastosowaniem środków gaśniczych włącznie. W ramach wystawy przeprowadzany jest konkurs na najlepsze wystawiane wyroby przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie.

Zakres branżowy targów EDURA:

- Pojazdy pożarnicze - gaśnicze,
- pojazdy pożarnicze - specjalne,
- ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka,
- sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- środki gaśnicze,
- sprzęt ratowniczy i gaśniczy,
- środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych,
- indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności,
- zabezpieczenie logistyczne.